Opna hovudmenyen

Norge (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Norge er namn på fleire norske fartøy, i tillegg til å vera bokmålsforma av Noreg:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.