Norges luftfartøyregister

Noregs luftfartøyregister er eit register over norske sivile luftfartøy.

Noregs luftfartøyregister (NLR) vert ført av Luftfartstilsynet. Alle sivile fly som skal fly i norsk luftrom skal ha gyldig registreringsbevis frå NLR. Berre fartøy som er registrerte i NLR får utskrive norsk sivilt registreringsbevis. Registrering i NLR gjev òg rettsvern for til registrerte heimel- og heftedokument. Registreringsmerket består av 5 bokstavar; LN-(XXX). Det er avsett følgjande for:

  • Seilfly: LN-G(XX)
  • Helikopter: LN-O(XX)
  • Ballongar: LN-C(XX)
  • Mikrofly: LN-Y(XX)

Med desse avgrensingane kan eigaren sjølv velja registreringsmerke. Mange flyeiere vel eit registreringsmerke som svarar til ens eigne initialar. Ved eigarskifte følgjer registreringa til den tidlegare eigar.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra