Norske justisministrar

Norske justisministrar er ei oversikt over dei som har vore statsråd og sjef for Justisdepartementet. Justisdepartementet blei oppretta 17. november 1818, då 2. departement (justisvesenet) og 3. departement (politivesenet) blei slått saman. Dei to opphavlege departementa blei oppretta 30. november 1814.

2. departement Endra

Justisdepartementet 1818-1945 Endra

Vidkun Quisling si første «regjering» Endra

Administrasjonsrådet Endra

Josef Terboven sine kommissariske statsrådar Endra

Vidkun Quisling si andre «regjering» Endra

Justisdepartementet etter 1945 Endra

Kjelde Endra

som oppgav:

  • Aschehough og Gyldendals Store norske almanakk, Kunnskapsforlaget, Oslo 2005

Fotnotar Endra