Kommunar i Noreg

admimistrativ inndeling i Noreg
(Omdirigert frå Norske kommunar)

Kommunane i Noreg fungerer som ei administrativ og folkevald styrt politisk eining med ansvar for å gjennomføre visse lovpålagte funksjonar, som til dømes skular, vegstell, ivartetakinga av eldre og hjelpetrengande, brannstell, renovasjon og anna, innanfor eit definert geografisk område.

I Noreg er det to typar kommunar med ulike oppgåver og funksjonar. Den eine typen er kommunen eller primærkommunen, som det er fleire av innanfor kvart fylke; sjå tabellen nedanfor. Den andre typen er fylkeskommunen. Kvar fylkeskommune dekkjer kvart sitt heile fylke, unnateke Oslo, og har namn etter fylket. Av di Oslo er fylke og kommune i eitt, er Oslo ikkje organisert som fylkeskommune, berre som kommune (primærkommune). Vala av dei skal sitje i kommunestyra i kommunane og av dei som skal sitje i fylkestinga i fylkeskommunane går føre seg samstundes, men som to sjølvstendige val, kvart fjerde år.

Kommunane er uavhengige forvaltingsorgan og sjølvstendige rettssubjekt etter kommunelova. Det kommunale sjølvstyret er avgrensa av særskilde lovheimlar. Dei som bur i kommunen må betale skatt og avgifter til kommunen for drifta av han og ivaretaking av dei oppgåvene som ligg til kommunen. Men kommunane er òg avhengig av økonomiske løyvingar frå staten.

Kommunane i NoregEndra

Nr. Kommunenamn Distrikt Fylke Adm.senter Flatevidd Folketal Målform Endring ved siste kommunereform
4216 Birkenes kommune Kristiansandregionen Agder fylke Birkeland 637,36 000000000005274.00000000005 274 Nøytral
4218 Iveland kommune Kristiansandregionen Agder fylke Birketveit 261,63 000000000001335.00000000001 335 Nøytral
4204 Kristiansand kommune Kristiansandregionen Agder fylke Kristiansand 644,16 000000000112588.0000000000112 588 Bokmål Samanslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne
4215 Lillesand kommune Kristiansandregionen Agder fylke Lillesand 190,43 000000000011180.000000000011 180 Bokmål
4205 Lindesnes kommune Kristiansandregionen Agder fylke Mandal 934,32 000000000023055.000000000023 055 Bokmål Tidlegare Mandal, Marnardal og Lindesnes kommunar
til nye Lindesnes kommune
4223 Vennesla kommune Kristiansandregionen Agder fylke Vennesla 384,48 000000000014935.000000000014 935 Nøytral
4206 Farsund kommune Lister Agder fylke Farsund 262,56 000000000009645.00000000009 645 Bokmål
4207 Flekkefjord kommune Lister Agder fylke Flekkefjord 544,07 000000000009027.00000000009 027 Bokmål
4226 Hægebostad kommune Lister Agder fylke Tingvatn 461,33 000000000001690.00000000001 690 Nynorsk
4227 Kvinesdal kommune Lister Agder fylke Liknes 963,22 000000000005922.00000000005 922 Nøytral
4225 Lyngdal kommune Lister Agder fylke Alleen 642,80 000000000010464.000000000010 464 Bokmål Samanslåing av Audnedal og Lyngdal
4228 Sirdal kommune Lister Agder fylke Tonstad 1554,29 000000000001772.00000000001 772 Nøytral
4203 Arendal kommune Nedenes Agder fylke Arendal 270,21 000000000045065.000000000045 065 Bokmål
4214 Froland kommune Nedenes Agder fylke Blakstad i Froland 644,54 000000000006004.00000000006 004 Nøytral
4211 Gjerstad kommune Nedenes Agder fylke Gjerstad 322,14 000000000002430.00000000002 430 Nøytral
4202 Grimstad kommune Nedenes Agder fylke Grimstad 303,59 000000000023891.000000000023 891 Bokmål
4201 Risør kommune Nedenes Agder fylke Risør 192,97 000000000006762.00000000006 762 Nøytral
4213 Tvedestrand kommune Nedenes Agder fylke Tvedestrand 215,05 000000000006067.00000000006 067 Bokmål
4212 Vegårshei kommune Nedenes Agder fylke Myra 355,65 000000000002128.00000000002 128 Nøytral
4217 Åmli kommune Nedenes Agder fylke Åmli 1130,61 000000000001822.00000000001 822 Nynorsk
4220 Bygland kommune Setesdal Agder fylke Bygland 1311,75 000000000001142.00000000001 142 Nynorsk
4222 Bykle kommune Setesdal Agder fylke Bykle kyrkjebygd 1467,10 000000000000930.0000000000930 Nynorsk
4219 Evje og Hornnes kommune Setesdal Agder fylke Evje 587,08 000000000003619.00000000003 619 Nøytral
4221 Valle kommune Setesdal Agder fylke Valle 1265,26 000000000001169.00000000001 169 Nynorsk
4224 Åseral kommune Setesdal Agder fylke Kyrkjebygd 887,52 000000000000927.0000000000927 Nynorsk
3416 Eidskog kommune Glåmdalen Innlandet fylke Skotterud 640,39 000000000006099.00000000006 099 Bokmål
3401 Kongsvinger kommune Glåmdalen Innlandet fylke Kongsvinger 1036,45 000000000017851.000000000017 851 Bokmål
3414 Nord-Odal kommune Glåmdalen Innlandet fylke Sand i Nord-Odal 508,14 000000000005038.00000000005 038 Bokmål
3415 Sør-Odal kommune Glåmdalen Innlandet fylke Skarnes 516,74 000000000007914.00000000007 914 Bokmål
3431 Dovre kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Dovre 1364,39 000000000002512.00000000002 512 Nøytral
3441 Gausdal kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Segalstad bru 1191,16 000000000006023.00000000006 023 Nøytral
3432 Lesja kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Lesja 2259,50 000000000001980.00000000001 980 Nøytral
3405 Lillehammer kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Lillehammer 478,16 000000000028493.000000000028 493 Bokmål
3434 Lom kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Fossbergom 1968,56 000000000002204.00000000002 204 Nynorsk
3436 Nord-Fron kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Vinstra 1141,33 000000000005705.00000000005 705 Nynorsk
3439 Ringebu kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Vålebru 1247,58 000000000004408.00000000004 408 Nøytral
3437 Sel kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Otta 905,05 000000000005592.00000000005 592 Nøytral
3433 Skjåk kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Bismo 2075,52 000000000002183.00000000002 183 Nynorsk
3438 Sør-Fron kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Hundorp 742,21 000000000003064.00000000003 064 Nøytral
3435 Vågå kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Vågåmo 1330,00 000000000003564.00000000003 564 Nynorsk
3440 Øyer kommune Gudbrandsdalen Innlandet fylke Tingberg 639,92 000000000005093.00000000005 093 Nøytral
3446 Gran kommune Hadeland Innlandet fylke Jaren 756,65 000000000013611.000000000013 611 Bokmål
3403 Hamar kommune Hedmarken Innlandet fylke Hamar 350,94 000000000031509.000000000031 509 Nøytral
3412 Løten kommune Hedmarken Innlandet fylke Løten 369,44 000000000007625.00000000007 625 Bokmål
3411 Ringsaker kommune Hedmarken Innlandet fylke Brumunddal 1280,09 000000000034897.000000000034 897 Bokmål
3413 Stange kommune Hedmarken Innlandet fylke Stange 724,27 000000000021072.000000000021 072 Bokmål
3448 Nordre Land kommune Land Innlandet fylke Dokka 955,32 000000000006581.00000000006 581 Bokmål
3447 Søndre Land kommune Land Innlandet fylke Hov i Land 728,36 000000000005579.00000000005 579 Bokmål
3417 Grue kommune Solør i Hedmark Innlandet fylke Kirkenær 837,18 000000000004545.00000000004 545 Bokmål
3419 Våler kommune i Hedmark Solør i Hedmark Innlandet fylke Våler i Hedmark 705,29 000000000003587.00000000003 587 Bokmål
3418 Åsnes kommune Solør i Hedmark Innlandet fylke Flisa 1040,93 000000000007227.00000000007 227 Bokmål
3407 Gjøvik kommune Toten Innlandet fylke Gjøvik 672,25 000000000030395.000000000030 395 Bokmål
3443 Vestre Toten kommune Toten Innlandet fylke Raufoss 249,52 000000000013459.000000000013 459 Bokmål
3442 Østre Toten kommune Toten Innlandet fylke Lena på Toten 562,57 000000000014871.000000000014 871 Bokmål
3450 Etnedal kommune Valdres Innlandet fylke Bruflat 459,15 000000000001257.00000000001 257 Nøytral
3451 Nord-Aurdal kommune Valdres Innlandet fylke Fagernes 906,48 000000000006360.00000000006 360 Nøytral
3449 Sør-Aurdal kommune Valdres Innlandet fylke Bagn 1109,05 000000000002904.00000000002 904 Nøytral
3454 Vang kommune Valdres Innlandet fylke Vang i Valdres 1505,45 000000000001573.00000000001 573 Nynorsk
3452 Vestre Slidre kommune Valdres Innlandet fylke Slidre 463,30 000000000002120.00000000002 120 Nynorsk
3453 Øystre Slidre kommune Valdres Innlandet fylke Heggenes 963,10 000000000003236.00000000003 236 Nynorsk
3428 Alvdal kommune Østerdalen Innlandet fylke Alvdal 942,15 000000000002405.00000000002 405 Nøytral
3420 Elverum kommune Østerdalen Innlandet fylke Elverum 1229,28 000000000021292.000000000021 292 Nøytral
3425 Engerdal kommune Østerdalen Innlandet fylke Engerdal 2196,55 000000000001250.00000000001 250 Bokmål
3429 Folldal kommune Østerdalen Innlandet fylke Folldal 1276,88 000000000001518.00000000001 518 Nøytral
3430 Os kommune Østerdalen Innlandet fylke Os i Østerdalen 1040,41 000000000001870.00000000001 870 Nøytral
3424 Rendalen kommune Østerdalen Innlandet fylke Bergset 3179,52 000000000001741.00000000001 741 Bokmål
3423 Stor-Elvdal kommune Østerdalen Innlandet fylke Koppang 2165,78 000000000002378.00000000002 378 Bokmål
3426 Tolga kommune Østerdalen Innlandet fylke Tolga 1122,60 000000000001563.00000000001 563 Nøytral
3421 Trysil kommune Østerdalen Innlandet fylke Innbygda i Trysil 3014,41 000000000006580.00000000006 580 Bokmål
3427 Tynset kommune Østerdalen Innlandet fylke Tynset 1880,50 000000000005537.00000000005 537 Nøytral
3422 Åmot kommune Østerdalen Innlandet fylke Rena 1339,92 000000000004338.00000000004 338 Bokmål
1576 Aure kommune Nordmøre Møre og Romsdal Aure sentrum 641,39 000000000003468.00000000003 468 Nøytral
1554 Averøy kommune Nordmøre Møre og Romsdal Bruhagen 175,68 000000000005808.00000000005 808 Nøytral
1557 Gjemnes kommune Nordmøre Møre og Romsdal Batnfjordsøra 381,63 000000000002658.00000000002 658 Nøytral
1505 Kristiansund kommune Nordmøre Møre og Romsdal Kristiansund 87,44 000000000024099.000000000024 099 Nøytral
1573 Smøla kommune Nordmøre Møre og Romsdal Hopen 271,91 000000000002128.00000000002 128 Nøytral
1563 Sunndal kommune Nordmøre Møre og Romsdal Sunndalsøra 1713,37 000000000006956.00000000006 956 Nøytral
1566 Surnadal kommune Nordmøre Møre og Romsdal Skei i Surnadal 1366,05 000000000005872.00000000005 872 Nynorsk
1560 Tingvoll kommune Nordmøre Møre og Romsdal Tingvoll 336,81 000000000002985.00000000002 985 Nøytral
1547 Aukra kommune Romsdal Møre og Romsdal Aukra 60,64 000000000003522.00000000003 522 Nynorsk 2020: grunnkretsen Orten flytta frå tidlegare
Sandøy kommune
1579 Hustadvika kommune Romsdal Møre og Romsdal Elnesvågen 521,90 000000000013317.000000000013 317 Nøytral Samanslåing av Fræna og Eide
1506 Molde kommune Romsdal Møre og Romsdal Molde 1503,36 000000000031870.000000000031 870 Nøytral Samanslåing av Molde, Nesset og Midsund
1539 Rauma kommune Romsdal Møre og Romsdal Åndalsnes 1502,15 000000000007026.00000000007 026 Nøytral
1535 Vestnes kommune Romsdal Møre og Romsdal Vestnes 351,70 000000000006958.00000000006 958 Nynorsk
1578 Fjord kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Stordal 1190,58 000000000002502.00000000002 502 Nynorsk Samanslåing av tidlegare Norddal og Stordal
1532 Giske kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Valderøya 40,54 000000000008506.00000000008 506 Nynorsk
1517 Hareid kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Hareid 82,27 000000000005140.00000000005 140 Nynorsk
1515 Herøy kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Fosnavåg 119,52 000000000008858.00000000008 858 Nynorsk
1514 Sande kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Larsnes 93,21 000000000002445.00000000002 445 Nynorsk
1525 Stranda kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Stranda 865,87 000000000004482.00000000004 482 Nynorsk
1531 Sula kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Langevåg 58,51 000000000009409.00000000009 409 Nynorsk
1528 Sykkylven kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Sykkylven 337,8 000000000007596.00000000007 596 Nynorsk
1516 Ulstein kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Ulsteinvik 97,20 000000000008575.00000000008 575 Nynorsk
1511 Vanylven kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Fiskåbygd 385,22 000000000003083.00000000003 083 Nynorsk
1577 Volda kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Volda 876,87 000000000010781.000000000010 781 Nynorsk Samanslåing av Volda og Hornindal
1520 Ørsta kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Ørsta 661,58 000000000010830.000000000010 830 Nynorsk
1507 Ålesund kommune Sunnmøre Møre og Romsdal Ålesund 632,42 000000000066670.000000000066 670 Nøytral Samanslåing av Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram
kommunar og det meste av Sandøy kommune
1820 Alstahaug kommune Helgeland Nordland fylke Sandnessjøen 188,12 000000000007394.00000000007 394 Nøytral
1811 Bindal kommune Helgeland Nordland fylke Terråk 1266,07 000000000001397.00000000001 397 Bokmål
1813 Brønnøy kommune Helgeland Nordland fylke Brønnøysund 1046,01 000000000007803.00000000007 803 Nøytral
1827 Dønna kommune Helgeland Nordland fylke Solfjellsjøen 192,55 000000000001371.00000000001 371 Bokmål
1825 Grane kommune Helgeland Nordland fylke Trofors 2004,16 000000000001453.00000000001 453 Nøytral
1826 Hattfjelldal kommune Helgeland Nordland fylke Hattfjelldal 2684,32 000000000001267.00000000001 267 Nøytral
1832 Hemnes kommune Helgeland Nordland fylke Korgen 1589,51 000000000004428.00000000004 428 Nøytral
1818 Herøy kommune Helgeland Nordland fylke Silvalen 64,46 000000000001793.00000000001 793 Bokmål
1822 Leirfjord kommune Helgeland Nordland fylke Leland 465,26 000000000002278.00000000002 278 Nøytral
1834 Lurøy kommune Helgeland Nordland fylke Lurøy 265,19 000000000001876.00000000001 876 Bokmål
1828 Nesna kommune Helgeland Nordland fylke Nesna 183,19 000000000001701.00000000001 701 Bokmål
1833 Rana kommune Helgeland Nordland fylke Mo i Rana 4460,19 000000000026083.000000000026 083 Nøytral
1836 Rødøy kommune Helgeland Nordland fylke Vågaholmen 711,29 000000000001206.00000000001 206 Nøytral
1812 Sømna kommune Helgeland Nordland fylke Vik i Helgeland 195,20 000000000001990.00000000001 990 Bokmål
1835 Træna kommune Helgeland Nordland fylke Husøy 16,51 000000000000442.0000000000442 Bokmål
1824 Vefsn kommune Helgeland Nordland fylke Mosjøen 1929,41 000000000013268.000000000013 268 Nøytral
1815 Vega kommune Helgeland Nordland fylke Gladstad 164,79 000000000001182.00000000001 182 Bokmål
1816 Vevelstad kommune Helgeland Nordland fylke Vevelstad 539,05 000000000000465.0000000000465 Bokmål
1859 Flakstad kommune Lofoten Nordland fylke Ramberg 178,39 000000000001238.00000000001 238 Nøytral
1874 Moskenes kommune Lofoten Nordland fylke Reine 118,79 000000000000989.0000000000989 Nøytral
1856 Røst kommune Lofoten Nordland fylke Røst 10,12 000000000000488.0000000000488 Bokmål
1860 Vestvågøy kommune Lofoten Nordland fylke Leknes 424,56 000000000011521.000000000011 521 Nøytral
1857 Værøy kommune Lofoten Nordland fylke Sørland 18,64 000000000000698.0000000000698 Bokmål
1865 Vågan kommune Lofoten Nordland fylke Svolvær 479,17 000000000009670.00000000009 670 Nøytral
1853 Evenes kommune Ofoten Nordland fylke Bogen i Ofoten 252,78 000000000001324.00000000001 324 Bokmål
1851 Lødingen kommune Ofoten Nordland fylke Lødingen 527,41 000000000002003.00000000002 003 Bokmål
1806 Narvik kommune Ofoten Nordland fylke Narvik 3432,17 000000000021661.000000000021 661 Bokmål Samanslåing av Narvik, Ballangen og delar av
Tysfjord kommune
1839 Beiarn kommune Salten Nordland fylke Moldjord 1222,32 000000000000999.0000000000999 Bokmål
1804 Bodø kommune Salten Nordland fylke Bodø 1395,27 000000000052560.000000000052 560 Nøytral
1841 Fauske kommune Salten Nordland fylke Fauske 1196,98 000000000009640.00000000009 640 Bokmål
1838 Gildeskål kommune Salten Nordland fylke Inndyr 664,7 000000000001920.00000000001 920 Nøytral
1875 Hamarøy kommune Salten Nordland fylke Oppeid 2020,45 000000000002701.00000000002 701 Nøytral Samanslåing av Hamarøy og sørlege del av
tidlegare Tysfjord kommune
1837 Meløy kommune Salten Nordland fylke Ørnes 873,83 000000000006247.00000000006 247 Bokmål
1840 Saltdal kommune Salten Nordland fylke Rognan 2216,19 000000000004632.00000000004 632 Bokmål
1848 Steigen kommune Salten Nordland fylke Leinesfjord 1009,25 000000000002586.00000000002 586 Bokmål
1845 Sørfold kommune Salten Nordland fylke Straumen i Sørfold 1637,42 000000000001912.00000000001 912 Bokmål
1871 Andøy kommune Vesterålen Nordland fylke Andenes 656,15 000000000004588.00000000004 588 Nøytral
1867 Bø kommune Vesterålen Nordland fylke Straume i Vesterålen 246,70 000000000002576.00000000002 576 Nøytral
1866 Hadsel kommune Vesterålen Nordland fylke Stokmarknes 566,55 000000000008065.00000000008 065 Bokmål
1870 Sortland kommune Vesterålen Nordland fylke Sortland 721,93 000000000010514.000000000010 514 Nøytral
1868 Øksnes kommune Vesterålen Nordland fylke Myre 319,57 000000000004416.00000000004 416 Nøytral
301 Oslo kommune Vestregionen Oslo Oslo 454,12 000000000697010.0000000000697 010 Nøytral
1114 Bjerkreim kommune Dalane Rogaland fylke Vikeså 650,56 000000000002791.00000000002 791 Nynorsk
1101 Eigersund kommune Dalane Rogaland fylke Egersund 432,48 000000000014787.000000000014 787 Bokmål
1112 Lund kommune Dalane Rogaland fylke Moi 408,42 000000000003174.00000000003 174 Nøytral
1111 Sokndal kommune Dalane Rogaland fylke Hauge i Dalane 294,98 000000000003257.00000000003 257 Nøytral
1145 Bokn kommune Haugalandet Rogaland fylke Bokn 47,17 000000000000859.0000000000859 Nynorsk
1106 Haugesund kommune Haugalandet Rogaland fylke Haugesund 72,68 000000000037323.000000000037 323 Bokmål
1149 Karmøy kommune Haugalandet Rogaland fylke Kopervik 229,96 000000000042345.000000000042 345 Nøytral
1146 Tysvær kommune Haugalandet Rogaland fylke Aksdal 425,48 000000000011178.000000000011 178 Nynorsk
1151 Utsira kommune Haugalandet Rogaland fylke Utsira 6,32 000000000000192.0000000000192 Nøytral
1160 Vindafjord kommune Haugalandet Rogaland fylke Ølensjøen 620,59 000000000008705.00000000008 705 Nynorsk
1122 Gjesdal kommune Jæren Rogaland fylke Ålgård 617,98 000000000012064.000000000012 064 Nøytral
1119 Hå kommune Jæren Rogaland fylke Varhaug 257,99 000000000019120.000000000019 120 Nøytral
1120 Klepp kommune Jæren Rogaland fylke Kleppe 113,49 000000000019848.000000000019 848 Nynorsk
1127 Randaberg kommune Jæren Rogaland fylke Randaberg 24,71 000000000011315.000000000011 315 Nøytral
1108 Sandnes kommune Jæren Rogaland fylke Sandnes 1040,56 000000000080450.000000000080 450 Nøytral Samanslåing av Sandnes og det meste av
tidlegare Forsand kommune
1124 Sola kommune Jæren Rogaland fylke Solakrossen 69,05 000000000027457.000000000027 457 Nøytral
1103 Stavanger kommune Jæren Rogaland fylke Stavanger 262,52 000000000144147.0000000000144 147 Nøytral Samanslåing av Stavanger, Finnøy og Rennesøy kommunar
1121 Time kommune Jæren Rogaland fylke Bryne 183,19 000000000019106.000000000019 106 Nynorsk
1133 Hjelmeland kommune Ryfylke Rogaland fylke Hjelmelandsvågen 1067,78 000000000002580.00000000002 580 Nynorsk
1144 Kvitsøy kommune Ryfylke Rogaland fylke Ydstebøhavn 6,29 000000000000507.0000000000507 Nøytral
1135 Sauda kommune Ryfylke Rogaland fylke Sauda 546,56 000000000004561.00000000004 561 Nynorsk
1130 Strand kommune Ryfylke Rogaland fylke Jørpeland 261,69 000000000013070.000000000013 070 Nøytral 2020: Ca. 44 km2 tilført frå tidlegare Forsand kommune
1134 Suldal kommune Ryfylke Rogaland fylke Sand i Ryfylke 1736,65 000000000003809.00000000003 809 Nynorsk
5414 Gratangen kommune Sør-Troms Troms og Finnmark Årstein 312,75 000000000001092.00000000001 092 Nøytral
5402 Harstad kommune Sør-Troms Troms og Finnmark Harstad 445,21 000000000024738.000000000024 738 Nøytral 2013: Tidlegare Bjarkøy kommune blei slått
saman med Harstad
5413 Ibestad kommune Sør-Troms Troms og Finnmark Hamnvik 241,07 000000000001320.00000000001 320 Bokmål
5411 Kvæfjord kommune Sør-Troms Troms og Finnmark Borkenes 512,61 000000000002822.00000000002 822 Nøytral
5415 Lavangen kommune Sør-Troms Troms og Finnmark Tennevoll 301,63 000000000001020.00000000001 020 Nøytral
5412 Tjeldsund kommune Sør-Troms Troms og Finnmark Evenskjer 814,33 000000000004209.00000000004 209 Bokmål Samanslåing av tidlegare Skånland i Troms og
Tjeldsund kommune i Nordland til nye
Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark
5416 Bardu kommune Midt-Troms Troms og Finnmark Setermoen 2703,89 000000000003959.00000000003 959 Nøytral
5420 Dyrøy kommune Midt-Troms Troms og Finnmark Brøstadbotn 288,54 000000000001063.00000000001 063 Bokmål
5418 Målselv kommune Midt-Troms Troms og Finnmark Moen i Målselv 3326,34 000000000006609.00000000006 609 Nøytral
5417 Salangen kommune Midt-Troms Troms og Finnmark Sjøvegan 458,00 000000000002089.00000000002 089 Nøytral
5421 Senja kommune Midt-Troms Troms og Finnmark Finnsnes 1953,81 000000000014725.000000000014 725 Samanslåing av kommunane Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik
5419 Sørreisa kommune Midt-Troms Troms og Finnmark Sørreisa 362,95 000000000003465.00000000003 465 Nøytral
5422 Balsfjord kommune Nord-Troms Troms og Finnmark Storsteinnes 1496,96 000000000005559.00000000005 559 Bokmål
5423 Karlsøy kommune Nord-Troms Troms og Finnmark Hansnes 1091,59 000000000002172.00000000002 172 Nøytral
5429 Kvænangen kommune Nord-Troms Troms og Finnmark Burfjord 2109,37 000000000001166.00000000001 166 Nøytral
5426 Kåfjord kommune Nord-Troms Troms og Finnmark Olderdalen 991,24 000000000002072.00000000002 072 Bokmål
5424 Lyngen kommune Nord-Troms Troms og Finnmark Lyngseidet 812,56 000000000002773.00000000002 773 Nøytral
5428 Nordreisa kommune Nord-Troms Troms og Finnmark Storslett 3437,57 000000000004812.00000000004 812 Bokmål
5427 Skjervøy kommune Nord-Troms Troms og Finnmark Skjervøy 473,70 000000000002893.00000000002 893 Bokmål
5425 Storfjord kommune Nord-Troms Troms og Finnmark Hatteng 1542,78 000000000001831.00000000001 831 Nøytral
5401 Tromsø kommune Nord-Troms Troms og Finnmark Tromsø 2521,27 000000000077095.000000000077 095 Nøytral
5403 Alta kommune Vest-Finnmark Troms og Finnmark Alta 3849,6 000000000020847.000000000020 847 Bokmål
5406 Hammerfest kommune Vest-Finnmark Troms og Finnmark Hammerfest 2692,57 000000000011331.000000000011 331 Bokmål Samanslåing av Hammerfest og Kvalsund
5433 Hasvik kommune Vest-Finnmark Troms og Finnmark Breivikbotn 555,57 000000000000983.0000000000983 Bokmål
5437 Karasjok kommune Vest-Finnmark Troms og Finnmark Karasjok 5452,95 000000000002641.00000000002 641 Bokmål
5430 Kautokeino kommune Vest-Finnmark Troms og Finnmark Kautokeino 9707,35 000000000002920.00000000002 920 Bokmål
5432 Loppa kommune Vest-Finnmark Troms og Finnmark Øksfjord 688,88 000000000000860.0000000000860 Bokmål
5434 Måsøy kommune Vest-Finnmark Troms og Finnmark Havøysund 1135,83 000000000001197.00000000001 197 Bokmål
5435 Nordkapp kommune Vest-Finnmark Troms og Finnmark Honningsvåg 925,69 000000000003075.00000000003 075 Nøytral
5436 Porsanger kommune Vest-Finnmark Troms og Finnmark Lakselv 4872,58 000000000003921.00000000003 921 Bokmål
5440 Berlevåg kommune Aust-Finnmark Troms og Finnmark Berlevåg 1121,78 000000000000928.0000000000928 Bokmål
5443 Båtsfjord kommune Aust-Finnmark Troms og Finnmark Båtsfjord 1434,78 000000000002200.00000000002 200 Nøytral
5439 Gamvik kommune Aust-Finnmark Troms og Finnmark Mehamn 1416,34 000000000001097.00000000001 097 Nøytral
5438 Lebesby kommune Aust-Finnmark Troms og Finnmark Kjøllefjord 3459,42 000000000001271.00000000001 271 Bokmål
5442 Nesseby kommune Aust-Finnmark Troms og Finnmark Varangerbotn 1436,94 000000000000880.0000000000880 Bokmål
5444 Sør-Varanger kommune Aust-Finnmark Troms og Finnmark Kirkenes 3971,42 000000000010103.000000000010 103 Bokmål
5441 Tana kommune Aust-Finnmark Troms og Finnmark Tana bru 4051,35 000000000002829.00000000002 829 Bokmål
5405 Vadsø kommune Aust-Finnmark Troms og Finnmark Vadsø 1257,85 000000000005642.00000000005 642 Bokmål
5404 Vardø kommune Aust-Finnmark Troms og Finnmark Vardø 600,61 000000000001959.00000000001 959 Nøytral
5014 Frøya kommune Fosen Trøndelag fylke Sistranda 241,31 000000000005204.00000000005 204 Bokmål
5056 Hitra kommune Fosen Trøndelag fylke Fillan 755,89 000000000005140.00000000005 140 Nøytral Samanslåing av Hitra og delar av Snillfjord
5054 Indre Fosen kommune Fosen Trøndelag fylke Årnset 1095,98 000000000009948.00000000009 948 Nøytral 2018: Oppretta ved samanslåing av tidlegare Rissa
og Leksvik kommunar, 2020 grunnkretsen
Verrabotn frå tidlegare Verran kommune
5020 Osen kommune Fosen Trøndelag fylke Steinsdalen 387,10 000000000000925.0000000000925 Bokmål
5057 Ørland kommune Fosen Trøndelag fylke Brekstad 457,07 000000000010306.000000000010 306 Bokmål Samanslåing av Ørland og Bjugn
5058 Åfjord kommune Fosen Trøndelag fylke Årnes i Åfjord 1329,42 000000000004271.00000000004 271 Nøytral Samanslåing av Åfjord og Roan
5026 Holtålen kommune Gauldalen Trøndelag fylke Ålen 1209,49 000000000001968.00000000001 968 Nøytral
5028 Melhus kommune Gauldalen Trøndelag fylke Melhus 694,41 000000000016949.000000000016 949 Nøytral
5027 Midtre Gauldal kommune Gauldalen Trøndelag fylke Støren 1860,51 000000000006243.00000000006 243 Bokmål
5025 Røros kommune Gauldalen Trøndelag fylke Bergstaden Røros 1956,46 000000000005550.00000000005 550 Nøytral
5053 Inderøy kommune Innherad Trøndelag fylke Straumen i Inderøy 365,67 000000000006764.00000000006 764 Nøytral 2012: Tidlegare Mosvik kommune slått saman med
Inderøy kommune
5037 Levanger kommune Innherad Trøndelag fylke Levanger 645,81 000000000020170.000000000020 170 Nøytral
5041 Snåsa kommune Innherad Trøndelag fylke Snåsa 2342,66 000000000002054.00000000002 054 Nøytral
5006 Steinkjer kommune Innherad Trøndelag fylke Steinkjer 2122,06 000000000024152.000000000024 152 Nøytral Samanslåing av Steinkjer og Verran
5038 Verdal kommune Innherad Trøndelag fylke Verdal 1547,77 000000000014986.000000000014 986 Nøytral
5049 Flatanger kommune Namdalen Trøndelag fylke Lauvsnes 458,71 000000000001100.00000000001 100 Nøytral
5045 Grong kommune Namdalen Trøndelag fylke Grong 1136,17 000000000002347.00000000002 347 Nøytral
5046 Høylandet kommune Namdalen Trøndelag fylke Høylandet 754,68 000000000001215.00000000001 215 Nøytral
5052 Leka kommune Namdalen Trøndelag fylke Leka 110,13 000000000000563.0000000000563 Nøytral
5042 Lierne kommune Namdalen Trøndelag fylke Nordli 2961,71 000000000001328.00000000001 328 Nøytral
5007 Namsos kommune Namdalen Trøndelag fylke Namsos 2132,63 000000000015096.000000000015 096 Nøytral Samanslåing av Namsos, Namdalseid og Fosnes
5044 Namsskogan kommune Namdalen Trøndelag fylke Namsskogan 1417,16 000000000000846.0000000000846 Nøytral
5060 Nærøysund kommune Namdalen Trøndelag fylke Rørvik og Vikna 1346,16 000000000009581.00000000009 581 Bokmål Samanslåing av Vikna, Nærøy
5047 Overhalla kommune Namdalen Trøndelag fylke Ranemsletta 729,79 000000000003865.00000000003 865 Nøytral
5043 Røyrvik kommune Namdalen Trøndelag fylke Røyrvik 1584,75 000000000000459.0000000000459 Nøytral
5061 Rindal Nordmøre Trøndelag fylke Rindal 631,95 000000000001989.00000000001 989 Nøytral
5055 Heim kommune Orkladalen Trøndelag fylke Kyrksæterøra og Liabø 1024,58 000000000005941.00000000005 941 Bokmål Samanslåing av Hemne, Halsa og delar av Snillfjord
5021 Oppdal kommune Orkladalen Trøndelag fylke Oppdal 2274,12 000000000006981.00000000006 981 Nøytral
5059 Orkland kommune Orkladalen Trøndelag fylke Orkanger 1906,26 000000000018300.000000000018 300 Nøytral Samanslåing av Orkdal, Agdenes, Meldal og delar av
Snillfjord
5022 Rennebu kommune Orkladalen Trøndelag fylke Berkåk 947,96 000000000002454.00000000002 454 Nøytral
5036 Frosta kommune Stjørdalen Trøndelag fylke Frosta 76,32 000000000002609.00000000002 609 Nøytral
5031 Malvik kommune Stjørdalen Trøndelag fylke Hommelvik 168,44 000000000014334.000000000014 334 Bokmål
5034 Meråker kommune Stjørdalen Trøndelag fylke Meråker 1273,94 000000000002413.00000000002 413 Bokmål
5032 Selbu kommune Stjørdalen Trøndelag fylke Mebond 1234,85 000000000004069.00000000004 069 Nøytral
5029 Skaun kommune Stjørdalen Trøndelag fylke Børsa 224,21 000000000008367.00000000008 367 Nøytral
5035 Stjørdal kommune Stjørdalen Trøndelag fylke Stjørdal 938,27 000000000024283.000000000024 283 Nøytral
5001 Trondheim kommune Stjørdalen Trøndelag fylke Trondheim 528,60 000000000207595.0000000000207 595 Nøytral Samanslåing av Trondheim og Klæbu
5033 Tydal kommune Stjørdalen Trøndelag fylke Tydal 1328,59 000000000000759.0000000000759 Bokmål
3819 Hjartdal kommune Aust-Telemark Vestfold og Telemark Sauland 791,61 000000000001561.00000000001 561 Nynorsk
3817 Midt-Telemark kommune Aust-Telemark Vestfold og Telemark Bø i Telemark 518,51 000000000010461.000000000010 461 Nynorsk Samanslåing av Bø i Telemark og Sauherad
3816 Nome kommune Aust-Telemark Vestfold og Telemark Ulefoss 429,68 000000000006488.00000000006 488 Nøytral
3808 Notodden kommune Aust-Telemark Vestfold og Telemark Notodden 983,89 000000000012994.000000000012 994 Nøytral
3818 Tinn kommune Aust-Telemark Vestfold og Telemark Rjukan 2045,13 000000000005604.00000000005 604 Nøytral
3813 Bamble kommune Grenland Vestfold og Telemark Langesund 304,37 000000000014014.000000000014 014 Nøytral
3815 Drangedal kommune Grenland Vestfold og Telemark Prestestranda 1062,78 000000000004071.00000000004 071 Nøytral
3814 Kragerø kommune Grenland Vestfold og Telemark Kragerø 305,47 000000000010416.000000000010 416 Nøytral
3806 Porsgrunn kommune Grenland Vestfold og Telemark Porsgrunn 164,45 000000000036526.000000000036 526 Nøytral
3812 Siljan kommune Grenland Vestfold og Telemark Siljan 213,96 000000000002347.00000000002 347 Nøytral
3807 Skien kommune Grenland Vestfold og Telemark Skien 779,20 000000000055144.000000000055 144 Nøytral
3811 Færder kommune Vestfold Vestfold og Telemark Borgheim 99,95 000000000026957.000000000026 957 Bokmål 2018: Samanslåing av tidlegare Tjøme og Nøtterøy
kommunar til Færder kommune
3802 Holmestrand kommune Vestfold Vestfold og Telemark Holmestrand 432,36 000000000025011.000000000025 011 Bokmål 2018: Tidlegare Hof kommune inn i Holmestrand.
2020: Samanslåing av nye Holmestrand, grunnkretsen Mulvika i
tidlegare Re kommune og heile tidlegare Sande kommune
3801 Horten kommune Vestfold Vestfold og Telemark Horten 70,96 000000000027510.000000000027 510 Bokmål 2020: Ca. ein kvadratkilometer tilført frå tidlegare Re kommune
3805 Larvik kommune Vestfold Vestfold og Telemark Larvik 812,89 000000000047499.000000000047 499 Bokmål 2018: Tidlegare Lardal kommune inn i Larvik
3804 Sandefjord kommune Vestfold Vestfold og Telemark Sandefjord 422,26 000000000064345.000000000064 345 Bokmål 2017: Heile Andebu kommune og det meste av
tidlegare Stokke kommune tatt inn i Sandefjord
3803 Tønsberg kommune Vestfold Vestfold og Telemark Tønsberg 329,26 000000000057026.000000000057 026 Bokmål 2017: Ca 3 km2 av tidlegare Stokke kommune kom inn.
2020: Samanslåing av Tønsberg og tidlegare Re kommune
3823 Fyresdal kommune Vest-Telemark Vestfold og Telemark Folkestadbyen 1280,13 000000000001228.00000000001 228 Nynorsk
3821 Kviteseid kommune Vest-Telemark Vestfold og Telemark Kviteseid 708,47 000000000002430.00000000002 430 Nynorsk
3822 Nissedal kommune Vest-Telemark Vestfold og Telemark Treungen 905,17 000000000001430.00000000001 430 Nynorsk
3820 Seljord kommune Vest-Telemark Vestfold og Telemark Seljord 715,09 000000000002900.00000000002 900 Nynorsk
3824 Tokke kommune Vest-Telemark Vestfold og Telemark Dalen 984,48 000000000002164.00000000002 164 Nynorsk
3825 Vinje kommune Vest-Telemark Vestfold og Telemark Åmot 3105,85 000000000003756.00000000003 756 Nynorsk
4619 Eidfjord kommune Hardanger Vestland fylke Eidfjord 1491,50 000000000000903.0000000000903 Nynorsk
4622 Kvam herad Hardanger Vestland fylke Norheimsund 616,93 000000000008461.00000000008 461 Nynorsk
4618 Ullensvang herad Hardanger Vestland fylke Odda 3236,63 000000000011002.000000000011 002 Nynorsk Samanslåing av Jondal, Odda og Ullensvang
4620 Ulvik herad Hardanger Vestland fylke Ulvik 722,01 000000000001061.00000000001 061 Nynorsk
4621 Voss kommune Hardanger Vestland fylke Vossevangen 2041,97 000000000015787.000000000015 787 Nynorsk Samanslåing av Granvin og Voss
4641 Aurland kommune Indre Sogn Vestland fylke Aurlandsvangen 1467,7 000000000001777.00000000001 777 Nynorsk
4644 Luster kommune Indre Sogn Vestland fylke Gaupne 2706,35 000000000005189.00000000005 189 Nynorsk
4642 Lærdal kommune Indre Sogn Vestland fylke Lærdalsøyri 1342,53 000000000002129.00000000002 129 Nynorsk
4640 Sogndal kommune Indre Sogn Vestland fylke Sogndalsfjøra 1257,89 000000000011938.000000000011 938 Nynorsk Samanslåing av Balestrand, Leikanger og Sogndal
4639 Vik kommune Indre Sogn Vestland fylke Vikøyri 833,23 000000000002611.00000000002 611 Nynorsk
4643 Årdal kommune Indre Sogn Vestland fylke Årdalstangen 976,59 000000000005170.00000000005 170 Nynorsk
4627 Askøy kommune Midthordland Vestland fylke Kleppestø 101,12 000000000029594.000000000029 594 Nøytral
4625 Austevoll kommune Midthordland Vestland fylke Storebø 117,19 000000000005276.00000000005 276 Nynorsk
4601 Bergen kommune Midthordland Vestland fylke Bergen 464,71 000000000285601.0000000000285 601 Nøytral
4624 Bjørnafjorden kommune Midthordland Vestland fylke Osøyro 517,41 000000000025049.000000000025 049 Nynorsk Samanslåing av tidlagere Os og
Fusa kommunar
4623 Samnanger kommune Midthordland Vestland fylke Tysse i Samnanger 269,07 000000000002504.00000000002 504 Nynorsk
4626 Øygarden kommune Midthordland Vestland fylke Tjeldstø 314,51 000000000038664.000000000038 664 Nynorsk Samanslåing av Sund, Fjell og Øygarden
4650 Gloppen kommune Nordfjord Vestland fylke Sandane 1030,57 000000000005885.00000000005 885 Nynorsk
4649 Stad kommune Nordfjord Vestland fylke Nordfjordeid 752,78 000000000009517.00000000009 517 Nynorsk Samanslåing av Selje og Eid
4651 Stryn kommune Nordfjord Vestland fylke Stryn 1382,06 000000000007118.00000000007 118 Nynorsk
4631 Alver kommune Nordhordland Vestland fylke Knarvik 679,05 000000000029337.000000000029 337 Nynorsk Samanslåing av Meland, Radøy og Lindås
4632 Austrheim kommune Nordhordland Vestland fylke Austrheim 57,56 000000000002860.00000000002 860 Nynorsk
4633 Fedje kommune Nordhordland Vestland fylke Fedje 9,27 000000000000525.0000000000525 Nynorsk
4634 Masfjorden kommune Nordhordland Vestland fylke Masfjordnes 556,09 000000000001660.00000000001 660 Nynorsk
4629 Modalen kommune Nordhordland Vestland fylke Modalen 411,99 000000000000376.0000000000376 Nynorsk
4630 Osterøy kommune Nordhordland Vestland fylke Lonevåg 255,12 000000000008080.00000000008 080 Nynorsk
4628 Vaksdal kommune Nordhordland Vestland fylke Dale i Vaksdal 715,38 000000000003918.00000000003 918 Nynorsk
4645 Askvoll kommune Sunnfjord Vestland fylke Askvoll 326,23 000000000002991.00000000002 991 Nynorsk
4648 Bremanger kommune Sunnfjord Vestland fylke Svelgen 833,10 000000000003597.00000000003 597 Nynorsk
4646 Fjaler kommune Sunnfjord Vestland fylke Dale i Sunnfjord 416,59 000000000002885.00000000002 885 Nynorsk
4602 Kinn kommune Sunnfjord Vestland fylke Florø 812,30 000000000017160.000000000017 160 Nynorsk Samanslåing av Flora og Vågsøy
4647 Sunnfjord kommune Sunnfjord Vestland fylke Førde 2208,13 000000000022020.000000000022 020 Nøytral Samanslåing av Gaular, Jølster, Førde og Naustdal
4613 Bømlo kommune Sunnhordland Vestland fylke Svortland 246,57 000000000011953.000000000011 953 Nynorsk
4611 Etne kommune Sunnhordland Vestland fylke Etnesjøen 735,28 000000000004053.00000000004 053 Nynorsk
4615 Fitjar kommune Sunnhordland Vestland fylke Fitjar 142,46 000000000003147.00000000003 147 Nynorsk
4617 Kvinnherad kommune Sunnhordland Vestland fylke Rosendal 1090,75 000000000013039.000000000013 039 Nynorsk
4614 Stord kommune Sunnhordland Vestland fylke Leirvik 143,73 000000000018861.000000000018 861 Nynorsk
4612 Sveio kommune Sunnhordland Vestland fylke Sveio 246,15 000000000005798.00000000005 798 Nynorsk
4616 Tysnes kommune Sunnhordland Vestland fylke Uggdal 255,12 000000000002924.00000000002 924 Nynorsk
4635 Gulen kommune Ytre Sogn Vestland fylke Eivindvik 597,22 000000000002272.00000000002 272 Nynorsk
4637 Hyllestad kommune Ytre Sogn Vestland fylke Hyllestad 258,90 000000000001294.00000000001 294 Nynorsk
4638 Høyanger kommune Ytre Sogn Vestland fylke Høyanger 1003,04 000000000004049.00000000004 049 Nynorsk
4636 Solund kommune Ytre Sogn Vestland fylke Hardbakke 228,21 000000000000786.0000000000786 Nynorsk
3005 Drammen kommune Drammensregionen Viken fylke Drammen 317,68 000000000101859.0000000000101 859 Nøytral Samanslåing av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker
3049 Lier kommune Drammensregionen Viken fylke Lierbyen 301,65 000000000027118.000000000027 118 Bokmål
3048 Øvre Eiker kommune Drammensregionen Viken fylke Hokksund 456,69 000000000019709.000000000019 709 Bokmål
3028 Enebakk kommune Follo Viken fylke Kirkebygda 232,58 000000000011065.000000000011 065 Bokmål
3022 Frogn kommune Follo Viken fylke Drøbak 85,70 000000000015953.000000000015 953 Bokmål
3023 Nesodden kommune Follo Viken fylke Nesoddtangen 61,46 000000000019805.000000000019 805 Bokmål
3020 Nordre Follo kommune Follo Viken fylke Ski 203,00 000000000060034.000000000060 034 Bokmål Samanslåing av Ski og Oppegård
3019 Vestby kommune Follo Viken fylke Vestby 133,97 000000000018290.000000000018 290 Bokmål
3021 Ås kommune Follo Viken fylke Ås i Akershus 102,68 000000000020439.000000000020 439 Nøytral
3053 Jevnaker kommune Hadeland Viken fylke Jevnaker 225,71 000000000006867.00000000006 867 Bokmål Overført frå Oppland fylke
3054 Lunner kommune Hadeland Viken fylke Roa 291,84 000000000009062.00000000009 062 Bokmål Overført frå Oppland fylke
3039 Flå kommune Hallingdal Viken fylke Flå 704,41 000000000001049.00000000001 049 Bokmål
3041 Gol kommune Hallingdal Viken fylke Gol 532,50 000000000004636.00000000004 636 Nynorsk
3042 Hemsedal kommune Hallingdal Viken fylke Trøim 753,52 000000000002546.00000000002 546 Nynorsk
3044 Hol kommune Hallingdal Viken fylke Holet 1854,54 000000000004434.00000000004 434 Nøytral
3040 Nesbyen kommune Hallingdal Viken fylke Nesbyen 809,63 000000000003262.00000000003 262 Bokmål
3043 Ål kommune Hallingdal Viken fylke Ål i Hallingdal 1174,98 000000000004648.00000000004 648 Nynorsk
3050 Flesberg kommune Numedal og Sandsvær Viken fylke Lampeland 561,92 000000000002713.00000000002 713 Bokmål
3006 Kongsberg kommune Numedal og Sandsvær Viken fylke Kongsberg 793,09 000000000027694.000000000027 694 Bokmål
3052 Nore og Uvdal kommune Numedal og Sandsvær Viken fylke Rødberg 2502,16 000000000002412.00000000002 412 Nøytral
3051 Rollag kommune Numedal og Sandsvær Viken fylke Rollag 449,29 000000000001386.00000000001 386 Nøytral
3038 Hole kommune Ringerike Viken fylke Vik 192,68 000000000006811.00000000006 811 Bokmål
3046 Krødsherad kommune Ringerike Viken fylke Noresund 374,48 000000000002219.00000000002 219 Nøytral
3047 Modum kommune Ringerike Viken fylke Vikersund 517,24 000000000014166.000000000014 166 Bokmål
3007 Ringerike kommune Ringerike Viken fylke Hønefoss 1555,11 000000000030835.000000000030 835 Bokmål
3045 Sigdal kommune Ringerike Viken fylke Prestfoss 842,36 000000000003465.00000000003 465 Bokmål
3026 Aurskog-Høland kommune Romerike Viken fylke Bjørkelangen 1144,80 000000000017591.000000000017 591 Bokmål Samanslåing av Aurskog-Høland og tidlegare
Rømskog kommune
3035 Eidsvoll kommune Romerike Viken fylke Eidsvoll 456,50 000000000026031.000000000026 031 Bokmål
3032 Gjerdrum kommune Romerike Viken fylke Ask i Gjerdrum 83,19 000000000007043.00000000007 043 Bokmål
3037 Hurdal kommune Romerike Viken fylke Hurdal 284,95 000000000002838.00000000002 838 Bokmål
3030 Lillestrøm kommune Romerike Viken fylke Lillestrøm 456,61 000000000086953.000000000086 953 Bokmål Samanslåing av Skedsmo, Fet og Sørum
3029 Lørenskog kommune Romerike Viken fylke Solheim 70,55 000000000042740.000000000042 740 Nøytral
3036 Nannestad kommune Romerike Viken fylke Nannestad 340,98 000000000014637.000000000014 637 Bokmål
3034 Nes kommune Romerike Viken fylke Årnes i Nes 640,77 000000000023422.000000000023 422 Bokmål
3031 Nittedal kommune Romerike Viken fylke Nittedal 186,23 000000000024454.000000000024 454 Bokmål
3027 Rælingen kommune Romerike Viken fylke Fjerdingby 71,68 000000000018730.000000000018 730 Nøytral
3033 Ullensaker kommune Romerike Viken fylke Jessheim 252,45 000000000040459.000000000040 459 Bokmål
3025 Asker kommune Vestregionen Viken fylke Asker 376,62 000000000094915.000000000094 915 Bokmål Samanslåing av Asker, Røyken og Hurum
3024 Bærum kommune Vestregionen Viken fylke Sandvika 192,29 000000000128233.0000000000128 233 Bokmål
3012 Aremark kommune Østfold Viken fylke Fosby 319,27 000000000001325.00000000001 325 Bokmål
3004 Fredrikstad kommune Østfold Viken fylke Fredrikstad 292,56 000000000083193.000000000083 193 Bokmål
3001 Halden kommune Østfold Viken fylke Halden 642,31 000000000031387.000000000031 387 Bokmål
3011 Hvaler kommune Østfold Viken fylke Skjærhalden 90,12 000000000004694.00000000004 694 Bokmål
3014 Indre Østfold kommune Østfold Viken fylke Askim 791,93 000000000045201.000000000045 201 Bokmål Indre Østfold (Samanslåing av Trøgstad, Spydeberg,
Askim, Eidsberg og Hobøl)
3013 Marker kommune Østfold Viken fylke Ørje 412,90 000000000003601.00000000003 601 Bokmål
3002 Moss kommune Østfold Viken fylke Moss 137,77 000000000049668.000000000049 668 Nøytral Samanslåing av Moss og Rygge
3016 Rakkestad kommune Østfold Viken fylke Rakkestad 434,71 000000000008222.00000000008 222 Bokmål
3017 Råde kommune Østfold Viken fylke Karlshus 118,77 000000000007568.00000000007 568 Bokmål
3003 Sarpsborg kommune Østfold Viken fylke Sarpsborg 405,60 000000000057372.000000000057 372 Bokmål
3015 Skiptvet kommune Østfold Viken fylke Meieribyen 101,20 000000000003825.00000000003 825 Bokmål
3018 Våler kommune i Østfold Østfold Viken fylke Kirkebygden 256,96 000000000005805.00000000005 805 Bokmål

Sjå ògEndra

KjelderEndra