Notre-Dame

Wikimedia-fleirtydingsside

Notre-Dame eller Notre Dame (fransk: frua vår) er eit vanleg namn på kyrkjer i franskspråklege område. Namnet syner til Jomfru Maria.

Nokre kyrkjer med Notre Dame i namnet endre

Sjå òg endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.