Nygård

Wikimedia-fleirtydingsside

Nygård er eit stadnamn som er nytta fleire stadar i Noreg.

Nygård er og ein bydel i Finnsnes, eit strøk i Bergen.

Nygård eller Nygaard kan og vera eit namn.

Bygder og grenderEndra

GardssbrukEndra

Mange gardsbruk i Noreg heiter Nygård:


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.