Nynorsk Pressekontor

Nynorsk Pressekontor er eit pressebyrå som leverer nyhende på nynorsk til aviser og kringkasting. Pressekontoret vart tufta etter at Stortinget løyva pengar til ei slik presseteneste med det føremål for å gje avisene eit betre tilbod på nynorsk. Nynorsk Pressekontor vert drive av ei sjølveigd stifting. Organisasjonane Noregs Mållag, Noregs Ungdomslag og Kringkastingsringen vel ut representantar til styret i stiftinga.

BakgrunnsstoffEndra