ORF 1

(Omdirigert frå ORF eins)

ORF 1 (ORF ein) er ein austerriksk fjernsynskanal ått av Österreichischer Rundfunk, skipa i 1955 som den fyrste fjernsynskanalen i Austerrike. Kanalen heitte tidlegare ORF, FS1 og ORF1.

ORF sin logo

KjelderEndra