Obligasjon er eit renteberande gjeldsbrev som seier at innehavaren har lånt ut pengar til nokon, t.d. staten (blir da kalla ein statsobligasjon), ein kommune eller eit aksjeselskap. Vanlegvis går obligasjonar over fleire år.

Sjå òg

endre