Odelstinget

(Omdirigert frå Odelsting)

Odelstinget var eitt av to kammer som det norske Stortinget blei delt inn i under handsaming av lovforslag frå skipinga av Stortinget og fram til 2009. Det var også Odelstinget som reiste tiltale i riksrettssaker (Grl. § 86). Odelstinget bestod av tre fjerdedelar (127) av dei 169 representantane på Stortinget (Grl. § 73).

Sjå òg

endre