Offentleg stad er ein stad folk flest har tilgang til og der alminneleg ferdsel er tillaten. Dette kan til dømes vera offentlege vegar, torg, parkar og strender.

Alminneleg ferdsel i ein park i Madrid.

I den norske straffelova er det knytt eigne straffebod til nokre handlingar som blir utførte på offentleg stad. I den tidlegare straffelova frå 1902 er ein offentleg stad definert som ein stad bestemt for alminneleg ferdsel, eller ein stad der slik ferdsel faktisk finn stad.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre