Okkultisme viser til interesse for og gransking av mystiske, løynde krefter i menneskesinnet eller omverda. Ordet stammer opphavleg frå latin occultere, 'skjule', og viste gjerne til kunnskap som var skjult frå dei fleste. Omgrepet omfattar ulike former for praksis knytt til det overnaturlege, som alkymi, astrologi og heksekunst, magi og spådom.

Okkultisme har vore knytt til ulike former for satanisme og spiritualisme, og er ofte sett på som overtru eller knytt til vonde krefter (som djevelen). Innan nyreligiøse retningar som new age blir det derimot hevda at ei innsikt i det okkulte kan brukast til sjølvutvikling.

Kjelder

endre

Sjå og

endre

Bakgrunnsstoff

endre