Oksidasjon

kjemisk reaksjon
(Omdirigert frå Oksidering)

Oksidasjon eller oksidering er omgrep som kan visa til fleire ulike kjemiske reaksjonar som skjer i samband med oksygen.

Den vanlegaste tydinga er ein kjemisk prosess der oksidasjonstalet til eit atom aukar. Det vil seia at atomet gjev frå seg eit elektronpar. For at oksidasjonen skal skje må òg den motsette prosessen finna stad. Denne vert kalla reduksjon, og samla blir desse reaksjonane kalla redoksreaksjonar.

Ei anna tyding er nedbryting av feittsyrer i fleire steg som inneber esterutvikling, umetting, hydroksylering og oksidasjon som nemnt over.