Oljeraffineri er eit industrielt prosessanlegg som omdannar råolje til ulike kvalitetar av petroleum. Raffineringa føregår ved delvis destillasjon der dei ulike fraksjonane blir henta ut ved bestemte temperaturar. Raffineriproduktea blir hovudsakleg brukt til drivstoff og oppvarming, men noko blir vidareforedla ved petrokjemisk industri.

Oljeraffineriet på Mongstad 40 km nord for Bergen blei sett i drift i 1975. Det er det største råoljeraffineriet i Noreg.

Kjelder

endre