Endre Fremre Nesten-
fremre
Midtre Nesten-
bakre
Bakre
Trong
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
a • ɶ
ɑ • ɒ
Nesten-trong
Halvtrong
Sentral
Halvopen
Nesten-open
Open

Ein open vokal blir uttala med same avstanden mellom tungeryggen og munntaket som ved vokalane [a ɶ ɑ ɒ].

Opne vokalar i norsk er vestnorsk uttale av i i fisk (lyden fell i talen ofte saman med é), e i hest (nærmar seg æ), austnorsk uttale av y i bytte (nærmar seg ø). Prosessen der vokalar går frå trong til open uttale, vert kalla opning.

Kjelder endre