Operator i matematikk

Ein operator i matematikk er eit vanleg namn på ein unær matematisk operasjon, det vil sei ein regel for å omforme funksjonar.

Definisjon endre

La U, V vere to vektorrom. Avbildinga frå U til V vert kalla ein operator. La V vere eit vektorrom over kroppen K (eng.: field[1]). Me kan definere strukturen til eit vektorrom på mengda av alle operatorar frå U til V:

 
 

for alle A, B: U → V, for alle x i U og for alle α i K.

I tillegg kan kvart vektorrom i seg sjølv danna ein unital assosiativ algebra:

 

med einingsavbildinga (vanlegvis kalla E, I eller id) som eining.

Kjelder endre

  1. Hervik, Sigbjørn (25. januar 2018). «kropp – matematikk». Store norske leksikon (på norsk).