Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (engelsk Organisation for Economic Co-operation and Development, forkorta OECD) er ein internasjonal organisasjon av industriland. OECD er eit framhald av OEEC, som vart skipa i 1948 for å gjennomføre Marshallhjelpa. OEEC vart erstatta av OECD i 1961 med USA og Canada som nye medlemmar. OECD-kretsen er i dag samansett av 30 land som kjenneteiknast ved velutvikla marknadsøkonomi og demokrati i tillegg til eit relativt høgt inntektsnivå. Europakommisjonen deltek også i arbeidet saman med medlemslanda i Den europeiske unionen (EU).

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
OECD logo.svg
Skipa16. april 1948, 30. september 2010
HovudkontorChâteau de la Muette, Paris

Bidrag til OECD sitt budsjett, som er på rundt to milliardar kroner årleg, er basert på medlemslanda sin økonomiske storleik.

MedlemslandEndra

 
Kart der medlemsland i OECD er markerte i blått.

Nye medlemmarEndra

Det vil etterkvart dukke opp nye medlemmar i OECD. Her snakkar vi om nye nasjonar som får medlemskap. Det er opne diskusjonar om medlemskap for Russland, Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria og Romania. OECD samarbeider også med Indonesia, Kina, Sør-Afrika, Brasil og India.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra