Orkdal prosti er eit tenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete på Fannrem.

Orkdal kyrkje på Fannrem

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Orkdal prosti endre

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre