Ostrakisme (frå gresk ostrakon, 'leirtavle') var ein skikk i det gamle Aten, landlysing i 10 år av uynskte politikarar og samfunnsborgarar etter folkerøysting.

Potteskår med namn på ulike leiarar ein ønska å bannlyse, frå toppen Perikles, Kimon og Aristides.

Dette var ikkje nokon straff eller hadde noko med rettsvesen å gjera, det heldt at nokon fekk mobilisert eit fleirtall til å ynskje vedkommande ut av byen. Medan det i nokre høve var tydeleg at det var retta sinne mot den som blei forvist, kunne prosessen også brukast som eit verktøy for å unngå politiske konfliktar eller bli kvitt ein person som ein trudde kunne bli ein tyrann.

Spire Denne historieartikkelen som har med Hellas å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.