Paradis skole er ein barneskuleParadis i Fana bydel i Bergen. Han ligg i Statsminister Michelsens veg 55 og vart først oppført i 1882. Eit nytt bygg, som sidan vart Fana gymnas, vart bygd i 1916, teikna av Erling Ross. Dagens bygg vart oppført i 1939 etter teikningar av Georg Fr. Fasting. Fram til 1967 heitte denne skulen Storetveit skole.

Paradis skole

Under krigen vart Storetveit skole først nytta for innkvartering av den deporterte folkesetnaden frå Telavåg og fungerte resten av krigen som reservehospital.

Skulen har kring 500 elevar.

Kjelder

endre