Eit parallellogram er ein samanhengande geometrisk figur som består av fire linjestykker som er parvis parallelle.

Sjå og endre