Partiregisteret

Partiregisteret er eit norsk offentleg register som godkjenner og held oversikt over registrerte politiske parti i Noreg. Registeret er drive av Registereininga i Brønnøysund (Brønnøysundregistra). Verksemda har heimel i partiloven.

Registrerte partiEndra

Følgjande parti er registrerte i Partiregisteret (per 5. januar 2023):

Tidlegare registrerte parti:


KjelderEndra

 1. Partiet het tidligere bare Alliansen. Det blei nyregistrert med nytt navn i februar 2021. Det gamle partinavnet er verna fram til 16. februar 2025.
 2. Partinavnet Det norske arbeiderparti var verna fram til 21. september 2015.
 3. Partiet het tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Det blei nyregistrert med nytt navn i desember 2021. Det gamle partinavnet er verna fram til 28. desember 2025.
 4. Partinavnet var tidligere bare De Kristne. Denne navneforma var verna fram til 20. januar 2019.
 5. Navnet Rød Valgallianse var verna fram til oktober 2011.
 6. Partiet endra i 2017 sitt registrerte navn fra Sosialistisk Venstreparti til SV – Sosialistisk Venstreparti. Det opprinnelige navnet er verna fram til 17. juli 2021.
 7. Namnet var verna fram til 2. oktober 2022.
 8. Kristent samlingsparti var registrert med forkortelsen KSP i parentes bak navnet. Tidligere blei forkortelsen KS benytta, og navnet med denne i parentes var verna fram til 4. juni 2013. Vernet av KSP-varianten opphørte 16. januar 2021.
 9. Navnet var verna fram til 13. juli 2013.
 10. Samefolkets parti blei sletta fra Partiregisteret 17. desember 2013 da partiet ikke hadde stilt noen lister ved stortingsvalga i 2009 og 2013, jf. partilovens § 5. Partiet er fortsatt registrert som samepolitisk enhet.
 11. Navnet er verna fram til 31. desember 2024.
 12. Tverrpolitisk Folkevalgte blei strøket fra Partiregisteret 2. november 2017, da det ikke hadde stilt liste ved de to siste stortingsvalgene. Partiet er fortsatt registrert i Enhetsregisteret, men nå under navnet Energidemokratene – Norge

BakgrunnsstoffEndra