Opna hovudmenyen

Pave av den koptiske kyrkja i Alexandria

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over pavane av Alexandria og patriarkane for heile Afrika på den heilage Sankt Markus' stol. Pavane er leiarar for den koptiske kyrkja.

Edit-find-replace.svg Ikkje omsett: Denne artikkelen er ikkje ferdig omsett frå engelsk enno. Hjelp oss gjerne med å gjera omsetjinga ferdig!
Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
1) Evangelisten Markus (43-68)
2) Anianus (68-82)
3) Avilius (83-95)
4) Kedron (96-106)
5) Primus (106-118)
6) Justus (118-129)
7) Eumenes (131-141)
8) Markusianos (142-152)
9) Celadion (152-166)
10) Agrippinus (167-178)
11) Julian (178-189)
12) Demetrius (189-232)
13) Heraclas (232-248)
14) Dionysius (248-264)
15) Maximus (265-282)
16) Theonas (282-300)
17) Peter I (300-311)
18) Achillas (312-313)
19) Alexander I (313-326) Var leiar for det første økumeniske konsil i Nikea

Ingen pave frå 326 til 328

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
20) Athanasius I (328-373, 328-339) Var sekretær for Aleksander under det første konsilet i Nikea
Gregor frå Cappadocia (339-346) Arianistisk patriark. Han vart ikkje akseptert i av dei som støtta seg til trua frå Nikea, og derfor ikkje telt med i paverekka av kopisk ortodokse, bysantisk ortodokse eller katolikkar.
Athanasius I (på nytt) (346-373)
21) Peter II (373-380)
22) Timothy I (380-385) Det andre konsilet
23) Theophilus I (385-412)
24) Cyril I (412-444) Det tredje konsilet
25) Dioscorus I (444-454) Det fjerde konsilet, skisma mellom orientalsk ortodoksisme og Dyophysitisme (katolsk og ortodoks lære)

Ingen pave frå 454 til 457

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
26) Timothy II (457-477)
27) Peter III (477-490)
28) Athanasius II (490-496)
29) Johannes I (496-505)
30) Johannes II (505-516)
31) Dioscorus II (516-517)
32) Timothy III (517-535)
33) Theodosius I (535-567) Den siste som var patriark for både koptarar og grekarar i 536. Dette var byrjinga på det permanente skismaet mellom oriental ortodoksi og dyophysitistane
34) Peter IV (567-569)
35) Damian (569-605)
36) Anastasius (605-616)
37) Andronicus (616-622)
38) Benjamin I (622-661) Islam kom til Egypt
39) Agatho (661-677)
40) Johannes III (677-688)
41) Isaac (688-689)
42) Simeon I (689-701)
43) Alexander II (702-729)
44) Cosmas I (729-730)
45) Theodosius II (730-742)
46) Mikael I (743-767)
47) Mina I (767-775)
48) Johannes IV (776-799)
49) Markus II (799-819)
50) Jakop (819-830)
51) Simeon II (830)
52) Joseph I (831-849)
53) Mikael II (849-851)
54) Cosmas II (851-858)
55) Shenouda I (859-880)
56) Mikael III (880-907)

Ingen pave frå 907 til 910

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
57) Gabriel I (910-921)
58) Cosmas III (921-933)
59) Macarius I (933-953)
60) Theophilus II (953-956)
61) Mina II (956-974)
62) Abraham (975-978)
63) Philotheos (979-1003)
64) Zacharias (1004-1032)
65) Shenouda II (1032-1046)
66) Christodolos (1047-1077)
67) Cyril II (1078-1092)
68) Mikael IV (1092-1102)
69) Macarius II (1102-1131)
70) Gabriel II (1131-1145)
71) Mikael V (1145-1146)
72) Johannes V (1147-1166)
73) Markus III (1166-1189)
74) Johannes VI (1189-1216)

Ingen pave frå 1216 til 1235

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
75) Cyril III (1235-1243)

Ingen pave frå 1243 til 1250

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
76) Athanasius III (1250-1261)
77) Johannes VII (1262-1268)
78) Gabriel III (1268-1270)
Johannes VII (på nytt) (1270-1293)
79) Theodosius III (1293-1300)
80) Johannes VIII (1300-1320)
81) Johannes IX (1320-1327)
82) Benjamin II (1327-1339)
83) Peter V (1340-1348)
84) Markus IV (1348-1363)
85) Johannes X (1363-1369)
86) Gabriel IV (1370-1378)
87) MateusI (1378-1408)
88) Gabriel V (1408-1427)
89) Johannes XI (1427-1452)
90) Mateus II (1453-1466)
91) Gabriel VI (1466-1475)
92) Mikael VI (1475-1477)
93) Johannes XII (1480-1483)
94) Johannes XIII (1483-1524)

Ingen pave frå 1524 til 1526

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
95) Gabriel VII (1526-1569)

Ingen pave frå 1569 til 1573

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
96) Johannes XIV (1573-1589)
97) Gabriel VIII (1587-1603)

Ingen pave frå 1603 til 1610

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
98) Markus V (1610-1621)
99) Johannes XV (1621-1631)
100) MateusIII (1631-1645)
101) Markus VI (1645-1660)
102) MateusIV (1660-1676)
103) Johannes XVI (1676-1718)
104) Peter VI (1718-1726)
105) Johannes XVII (1727-1745)
106) Markus VII (1745-1769)
107) Johannes XVIII (1769-1796)
108) Markus VIII (1797-1810)
109) Peter VII (1810-1852)

Ingen pave frå 1852 til 1854

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
110) Cyril IV (1854-1861)
111) Demetrius II (1862-1870)

Ingen pave frå 1870 til 1874

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
112) Cyril V (1874-1927)
113) Johannes XIX (1928-1942)
114) Macarius III (1942-1944)

Ingen pave frå 1944 til 1946

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
115) Joseph II (1946-1956)

Ingen pave frå 1956 til 1959

Nummer Pavenamn Pavetid Merknader
116) Cyril VI (1959-1971)
117) Shenouda III (1971-2012)
118) Tawadros II (2012- )