Regjeringa i USA si framskriving av oljeutvinning utanom OPEC og landa som var med i Sovjetunionen

Peak oil er ein teori som den amerikanske geologen M. King Hubbert la fram i 1956. Han seier at tempoet i utvinning av petroleum i eit gjeve område vil nå eit toppunkt kor det flatar ut. Etter ei tid vil så tempoet i utvinninga gå gradvis nedover.

KjelderEndra