Pengepolitikk er økonomisk politikk som har med pengetilbod (pengemengde) og rente å gjera. Som oftast blir denne teken hand om av sentralbanken.

Pengepolitikk i Noreg Endra

I Noreg har Noregs bank mandat til å utøve pengepolitikken. Det langsiktige målet for pengepolitikken er ein inflasjon nær 2 %, eit fleksibelt inflasjonsmål.

Sjå òg Endra