Pengepolitikk

Pengepolitikk er økonomisk politikk som har med pengetilbod (pengemengde) og rente å gjera. Som oftast blir denne teke hand om av sentralbanken.

Pengepolitikk i NoregEndra

I Noreg har Noregs bank mandat til å utøve pengepolitikken. Det langsiktige målet for pengepolitikken er ein inflasjon nær 2,5%, eit fleksibelt inflasjonsmål.

Sjå ògEndra