Pentadekagon

Ein pentadekagon er i geometrien ein polygon med femten sider og femten vinklar. I ein regulær pentadekagon har alle sider lik lengd og alle vinklar er lik 156°.

Ein regulær pentadekagon.

Arealet til ein regulær pentadekagon med sider med lengd a er gitt av

KonstruksjonEndra

Ein regulær pentadekagon kan konstruerast med passar og linjal. Animasjonen under viser konstruksjonen av ein pentadekagon. Det er viktig at passarradiusen vert halde konstant i stega 14 til 21.

 
Konstruksjon (animasjon)