Petter Dass-prisen

Petter Dass-prisen er ein pris som vert delt ut av den kristne avisa Vårt Land. Prisen vert gjeven til ein person eller organisasjon som har gjort sitt for å eina folkeliv med kristen gudstru, i stil med det Petter Dass gjorde i diktinga si.

PrisvinnararEndra

ReferansarEndra