Polarisasjonsmikroskop

Eit polarisasjonsmikroskop eller petrografisk mikroskop er eit mikroskop med polarisator under objektbordet og analysator mellom objektiv og okular. Det blir brukt til avgjersle av mineral, til å påvise orientering av til dømes virus i krystalliknande arrangement og liknande.

Vanleg lys med det første filter over, og polarisert lys med begge filter under av eit vulkansk sandkorn. Skalaboksen er i millimeter

Kjelder endre