Polarbane

(Omdirigert frå Polbane)

Polar bane er ei nemning for (oftast) sirkulære låge satellittbaner med inklinasjon nær 90 grader. Dette vil seie ein satellitt i slik bane passerer over polane ved kvart omløp. Banehøgda ligg mellom omtrent 700 og 900 km. Ein satellitt i polar bane kan dekkje heile jorda i løpet av nokon omløp.

Fleire jordobservasjonssatellittar går i slik bane, til dømes Envisat. Envisat går i ei sokalla solsynkron bane.

Spire Denne astronomiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.