Statsråd Rolf Jacobsen

(Omdirigert frå Politikaren Rolf Jacobsen)
For lyrikaren, sjå Rolf Jacobsen.

Rolf Jacobsen (30. november 186522. februar 1942) var ein norsk jurist og Venstre-politikar. Han var statsråd 1924-26 i den første Mowinckel-regjeringa. Albert Jacobsen var far hans, Oscar Jacobsen farbror hans.

Rolf Jacobsen
Fødd 30. november 1865

Fredrikstad

Død 22. februar 1942
Parti Venstre
Yrke Høgsterettsadvokat, sorenskrivar
1. verv Norsk forsvarsminister
 - periode 1924–1926
 - regjering Mowinckel I
 - føregangar Karl Wilhelm Wefring
 - etterfylgjar Karl Wilhelm Wefring
2. verv Stortingsrepresentant
 - periode 1913–1918
 - valkrins 4. Nordre Salten
3. verv Ordførar i Narvik
 - periode 1910–1911

Jacobsen var fødd i Fredrikstad. Han tok examen artium i 1881 og vart cand.jur. i 1885. Han var 1885-90 fullmektig hos sorenskrivaren i Nordre Gudbrandsdalen. Advokatfullmektig i Kristiania 1890-93, samstundes som han arbeidde med å utarbeide eit nytt panteregister for Aker sorenskriveri. Høgsterettsadvokat i Kristiania 1893-1903. Sidan var han sorenskrivar i Steigen frå 1903 og i Vinger og Odalen 1917-24 og 1926-36.

Jacobsen var medlem av Narvik formannskap 1907-10, ordførar 1910-11 og varaordførar ein periode, 1912-14. Medlem av Vinger heradsstyre 1919-25 og 1928-36.

Jacobsen var innvald på Stortinget frå Nordre Salten krins i Nordland 1913-1918, og var heile tida formann i konstitusjonskomitéen. Han var aktiv i fråhaldsrørsla, og støtta opp om brennevinsforbodet. Jacobsen var forsvarsminister i Johan Ludwig Mowinckels første regjering som styrte Noreg frå 25. juli 1924 til 4. mars 1926.

KjelderEndra

  • Lindstøl, Tallak: Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania, 1914

BakgrunnsstoffEndra