Ein polyrytme oppstår når to eller fleire uavhengige rytmar vert spelte i lag. Eit døme kan vere når ein spelar tre jamne slag mot fire jamne slag i takten.

Spire Denne musikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.