Portugisarar (portugisisk os portugueses) er ei folkegruppe som hovudsakleg er busett i Portugal heilt vest på Den iberiske halvøya og snakkar portugisisk. Dei portugisiske styresmaktene reknar med at det finst rundt 17 millionar portugisarar i verda, 11 millionar i Portugal.[1]

Portugisisk familie rundt 1950.

Grunna den historiske utstrekninga til Det portugisiske imperiet og koloniseringa av område i Afrika, Asia og Amerika, så vel som emigrasjon både i historisk og nyare tid, kan ein finne portugisiske samfunn mange stader i verda, og den portugisiske diasporaen er stor.

Flesteparten av portugisarane er katolske.

Bakgrunnsstoff

endre

Kjelder

endre
Fotnotar
  1. Engelsk Wikipedia oppgav Direcção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros (1999), Dados Estatísticos sobre as Comunidades Portuguesas, IC/CP - DGACCP/DAX/DID - Maio 1999.