Postvesen er ein organisasjon som distribuerer brev, tidsskrift og pakkar, som med eit fellesnamn vert kalla «post». Det norske postvesenet vert kalla Posten Norge.

Ein polsk postkasse.

Sjå òg endre