Preterito-presentiske verb

Preterito-presentiske verb er i nynorsk språk verb med ei blanding av sterk og svak bøygning. Desse verba var opphavleg sterke, men har i preteritum og supinum fått nye, svake former, medan dei opphavlege preteritumsformene har fått ein presensfunksjon.

infinitiv presens (notid) preteritum (fortid) perfektum partisipp
eige eig åtte ått
kunne kan kunne el. kunde kunna
mune mun munde -
må(tte) måtte mått(ta)
sku(l)e skal skulle el. skulde skul(l)a
turve tarv turvte turvt
vite/vete veit visste visst

Sjå ògEndra

KjelderEndra