Programmering viser til det å fortelja ein maskin, til dømes ein datamaskin, robot eller andre apparat, korleis dei skal løysa ein viss oppgåve.

Ved hjelp av programmeringsspråk kan ein person laga instruksar til ein datamaskin, som fortel den korleis den skal løyse ei gitt oppgåve. Maskinen skjønar ikkje dette språket direkte, difor må det kompilere språket til maskinkode før maskinen eventuelt kan takle instruksjonane.

Ada Byron Lovelace var den fyrste som beskreiv korleis ein maskin kunne programmerast.

Kjelder

endre
  Denne dataartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.