Programmeringsspråket C

programmeringsspråk

Leitar du etter programmeringsspråket C++

C er eit programmeringsspråk som vart utvikla tidleg på 1970-talet. Opphavleg var det til bruk for operativsystemet Unix, men har sidan spreidd seg til dei fleste operativsystem, og er no eit av dei mest brukte programmeringsspråka. Program som er laga i C er svært effektive fordi det opererer så nær maskinvaren.

Døme endre

Dømet nedanfor viser eit C-program som skriv Hallo på skjermen. Me ser korleis koden er sett inn i funksjonen main som returnerer heiltalet 0, som fortel at programmet er køyrt utan feil (det kunne òg ha returnert feilkodar som identifiserer feilårsak).

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hallo\n");

    return 0;
}