Eit råsegl er eit firkanta segl som har overkanten festa i ei . Ei rå er ei horisontal stong som er hengd opp i masta, eller somme tider fastmontert på masta. Råseglet er den eldste segltypen, og t.d. vikingskipa hadde råsegl. Med tida kom trekanta segl til å erstatte råsegla då råsegla hadde dårlegare eigenskapar enn desse når ein kryssa.

Fullriggaren SS «Christian Radich» med råsegl

Nordlandsbåten og åfjordsbåten hadde tradisjonelt eit stort råsegl.

Sunnmørsbåten og geitbåten har asymmetrisk råsegl.