Røroskommisjonen vart oppnemnt ved kongeleg resolusjon den 16. februar 1934, for å gjera ei upartisk undersøking om ståa til Røros koparverk etter storflaumen i 1934 [1]. Johan Falkberget, som då var varaordførar i daverande Glåmos kommune, var mellom medlemmane av kommisjonen.

ReferansarEndra

  1. 82 år siden storflommen, Rørosnytt, 7/5-2016.