Rasmus Løland-stipendet

Rasmus Løland-stipendet for ny norsk barne- og ungdomslitteratur er ein norsk litteraturpris som har vorte delt ut årleg av Rogaland fylkeskommune sidan 2007. Stipendet er på 100 000 kroner og vert tildelt etter søknad. Det er det litterære rådet i Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere som vel ut mottakaren av stipendet.

Stipendet er oppretta til minne om forfattaren Rasmus Løland frå Ryfylke og skal stimulere til auka produksjon av barne- og ungdomslitteratur.

Mottakarar endre

Kjelder endre

Fotnote endre