Regjeringa Gerhardsen II

Einar Gerhardsen si andre regjering var ei regjering med medlemer berre frå Arbeidarpartiet.

Stortingsvalet 1945, den 8. oktober 1945, var ein stor siger for Arbeidarpartiet. Partiet fekk reint fleirtal i Stortinget.

Statsministeren, og dermed regjeringa, sat frå 5. november 1945 til 19. november 1951.

Statsminister

Utanriksminister

Statsråd Forsyningsdepartementet

Statsråd Kyrkje- og undervisingsdepartementet

Statsråd Industridepartementet

Statsråd Sosialdepartementet

Statsråd Landbruksdepartementet

Konsultativ Statsråd

Statsråd Arbeidsdepartementet

Statsråd Samferdselsdepartementet

Statsråd Justisdepartementet

Statsråd Finansdepartementet

Statsråd Forsvarsdepartementet

Statsråd Kommunal- og Arbeidsdepartementet

Statsråd Handels- og Skipsfartsdepartementet

Statsråd Fiskeridepartementet

Sjå òg

endre

Kjelder

endre