Regjeringsleiar

(Omdirigert frå Regjeringssjef)

Ein regjeringsleiar eller regjeringssjef er leiaren for regjeringa, den utøvande myndigheiten, i ein stat eller tilsvarande institusjon.

Ein regjeringsleiar kan ha forskjellige titlar. I nedanfor blir det lista opp ein del slike titlar i alfabetisk rekkefølgje, med døme i parentes:

Sjå au Endra