Reier Gjellebøl

Reier Gjellebøl (22. april 173724. november 1803) var ein norsk prest og forfattar.

Reier Gjellebøl
Fødd 22. april 1737
Død

24. november 1803 (66 år)

Yrke skribent, prest

Gjellebøl vart fødd i Høland, i noverande Aurskog-Høland i Akershus. Han tok studenteksamen i København i 1755. Deretter studerte han teologi. Han var lærar i Danmark, mellom anna på Kronborg slott, til i 1773. Då vart han sokneprest i Valle i Setesdal. I 1783 vart Gjellebøl sokneprest i Stavanger. I Setesdal vart han rekna for å vere streng og stri. Det var usemje om presteskyssen og skulestellet.

I 1771 fekk Gjellebøl trykt boka Naturlig og oeconomisk Beskrivelse over Hølands Prestegield i Aggershuus stift i Norge. Denne boka, til vanleg kalla Hølandsboka har vorte rekna som den første norske bygdeboka.

I Setesdal skreiv han Beskrivelse over Sætersdalen i Christiansands Stift. Denne boka vart godt motteken. I tillegg til desse topografiske skildringane skreiv og omsette han religiøse bøker. Anonymt gav han ut eit hefte med salmar.

KjelderEndra