Rekkje

fleirtyding
(Omdirigert frå Rekke)

Rekkje eller rekke har fleire tydingar:

  • Reling eller rekkje, rekkverket på eit fartøy.
  • Rekkje i matematikk, sjå følgje
  • Biologisk rekkje
  • Lekte, byggjevyrke
  • Trestong eller stativ til å hengje eller setje noko på

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.