Relativ molekylmasse

Relativ molekylmasse eller relativ atommasse, tidlegare kalla atomvekt eller molekylvekt, er den gjennomsnittlege massen per atom eller molekyl dividert med 1/12 av massen til eit atom av nukliden 12C. Dette går ut frå at grunnstoffa som dei relative massane er gjevne for, inngår med naturleg isotopsamansetning. Storleikane er lik måltallet for den molare massen av vedkomande atom eller molekyl, når denne er gjeven i g/mol, og lik måltalet for atommassen (eller molekylmassen) når denne er gjeven med atommasseeininga u som eining.

Kjelder

endre