Reservoar i geologi

(Omdirigert frå Reservoarbergart)

Eit reservoar er i geologi ein porøs, gjennomtrengeleg bergartsformasjon, som oftast sandstein eller kalkstein, som inneheld utvinnbare mengder av petroleum. Poretrykket (formasjonstrykket) i reservoaret blir kalla reservoartrykk.

Ein reservoarbergart er ein bergart som dannar reservoar for petroleum.

KjelderEndra