Elektrisk motstand

(Omdirigert frå Resistans)

Elektrisk motstand eller elektrisk resistans er ein storleik som uttrykkjer i kva grad ein leiar hindrar elektrisk straum i ein i å flyta i eit materiale. Elektrisk motstand er forholdet mellom elektrisk spenning og elektrisk straum:

Motstandar av ulike fysiske storleikar.
Elektrisk motstand
,

der U er elektrisk spenning, målt i Volt (V) og I er elektrisk straum, målt i Ampere (A). SI-eininga til motstand er Ohm (Ω). Relasjonen over er kjent som Ohms lov.

Fysiske samanhengar endre

Leiingsevne endre

Elektrisk leiingsevne (konduktivitet) er ein storleik som utrykkjer det inverse av elektrisk mostand

 .

og vert målt i siemens, uttrykt med symbolet S.

Effekt avsett i motstand endre

Når det flyt ein straum gjennom ein motstand vert det avsett ein effekt P i motstanden lik produktet av straum og spenning:

 
 
 .

Denne effekten vert avsett som varme. Effekt måler ein i Watt.

Sjå òg endre