Rettsregel

Ein rettsregel vert ofte definert som ei norm som den autoriserte statsmakta set si makt og sin autoritet bakom. Ein rettsregel kan medføra rettar, plikter (forbod og påbod) og fritak. Rettsregelar kan vera nedskrivne eller uskrivne.

Kvart land har sine eigne offisielle rettsreglar, som regulerer samhandling mellom innbyggjarane, til dømes avtalereglar og reglar for kjøp og sal.

Spire Denne rettsvitskapsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.