Richard Grov (fødd 1964) er ein norsk forretningsmann og hotelldirektør frå bygda Loen i Stryn kommune. Grov har dei seinaste åra arbeidd som direktør for Hotel Alexandra. Han er gift med og har born med Vivi-Ann Teige Grov.

Richard Grov
Fødd 1964 (59 år)
Yrke forretningsdrivande