Ei riksavis er ei avis med eit nasjonalt geografisk nedslagsfelt, både redaksjonelt og i høve til spreiing av opplaget. Både store og små aviser kan difor vera riksaviser. Regionaviser dekkjer mindre område, medan lokalaviser dekkjer distrikt eller enkeltkommunar.

Nokre av dei mest kjende norske riksavisene er: