Riksveg 162

veg i Oslo
Riksveg 162
Riksveg 162
Strekning
FilipstadBjørvika i Oslo
Riksveg 162
Informasjon
Lengd 4,6 km
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Riksveg 162

Riksveg 162 (frå 2010 identisk med Ring 1) går mellom Filipstad og Bjørvika i Oslo. Vegen er skilta med særskilte Ring 1-skilt, ikkje med ordinære riksvegskilt med riksvegnummer.

Skiltinga av Ring 1

Ring 1 er er 4,6 km lang etter forlenginga i 2010, då vegen overtok avkjøringsrampane, rundkøyringane og delar av Nylandsveien til Bispelokket (på til saman 1,5 km) frå Riksveg 4. Samtidig forsvann noko veg lengst aust: Før 1. januar 2010 var Schweigaards gate mellom riksveg 4 og Grønlandsleiret òg en del av riksvegen.

Heile traséen: MunkedamsveienFrederiks gateSt. Olavs gatePilestredetHammersborgtunnelen[1]Hammersborggata[2] – Vaterlandstunnelen – Lybekkergata – Schweigaards gateNylandsveien.

Trafikkmengden (ÅDT) i 2007 vart målt til å variere mellom 15 600 i Vaterlandstunnelen og 19 400 i Pilestredet.

Kommunar og knutepunkt endre

Oslo

Munkedamsveien

Frederiks gate

St. Olavs gate

Pilestredet

Hammersborggata[3]

 
Schweigaards gate ved Vaterland

Lybekkergata

Schweigaards gate

Resten av strekninga var inntil 01.01.2010 Riksveg 4, men har alltid vore Ring 1, og er frå i 2010 òg ein del av Rv 162

 •     Nylandsveien rampe vest (120 m) til Nylandsveien rundkøyring
 • Arm Schweigaards gate
  •  
  Schweigaards gate til   St. Halvards gate
  •   Nylandsveien rampe aust (93 m)
  •     Nylandsveien rundkøyring, Kv4 Nylandsveien mot   Trondheimsveien
  •   Schweigaards bru/Nylandsveien sør bru (over Schweigaards gate og Oslo S, 525 m)
  •  
    Dronning Eufemias gate frå Bjørvika mot Operatunnelen og mot Bispevika

  Utan namn

   
  Kong Håkon 5.s gate sett frå Dronning Eufemias gate.
  Foto: Helge Høifødt

  Kong Håkon 5.s gate

  •  
    Dronning Eufemias gate frå Bispevika mot Bjørvika
  •  
   Arm mot Grønlia
  •  
  Kongshavnveien til Sørenga

  Kongshavnveien

  •  
    Operatunnelen frå Grønlia mot/frå Frognerstranda
  Kv75   Grønlitunnelen mot Gamlebyen
  Kongshavnveien til Ormsundveien, Bekkelaget
  •  
  Mosseveien frå Ekebergskråningen til Gamlebyen
      Ekebergtunnelen mot   Ulven og mot hovedtraséen ved Ryen
    Mosseveien mot   Vinterbro i Ås

  Bakgrunnsstoff endre


  1. Ikkjeraud lenkje som bør gjerast om til vanleg lenkje.
  2. Ikkjeraud lenkje som bør gjerast om til vanleg lenkje.
  3. Ikkjeraud lenkje som bør gjerast om til vanleg lenkje.